Pomoc pro nováčky

Co je to ferrata?

Ferata je cesta v náročném terénu, zpravidla horském, zajištěná fixními lany, řetězy, kramlemi a železnými žebříky, tak aby turista, resp. horolezec byl zajištěn proti pádu.

Rozlišení obtížnosti

Označení obtížnosti se liší podle zvyklostí v dané horské oblasti. Obtížnost je dána jednak obtížností nejtěžšího místa, jeho délkou, ale i celkovou délkou cesty.
V každém státě se může značení lišit. Česko převzalo nejrozšířenější rakouské značení obtížnosti od nejlehčí A po F.

Obtížnosti:

A - jednoduché
Zajištěné, jednoznačně vedené turistické cesty. Umělé jištění slouží převážně jen ke zvýšení pocitu jistoty v exponovaném terénu.
B - mírně náročné
Mírně strmý skalní terén. Umělé zajištění v podobě ocelových lan, kramlí, kolíků a žebříků slouží přímo k postupu vpřed. Některé pasáže jsou již namáhavé a vyžadují sílu.
C - náročné
Strmý skalní terén. Umělým jištěním (ocelová lana, kramle, kolíky, žebříky) je opatřena převážná část celkové délky cesty a mohou být hůře dostupná pro nižší postavy. Časté svislé stěny s nataženým ocelovým lanem k jištění. Zajištěné úseky už vyžadují určitou sílu v pažích a při delším podniku jsou unavující a velmi namáhavé.
D - velmi náročné
Velmi strmý až převislý skalní terén. Umělé jištění je realizováno většinou jen pomocí ocelových lan a příležitostně umělými stupy (kramle, kolíky). Místy značně exponované. Lezec musí být trénovaný a ve výborné kondici. Nezkušení turisté by měli být jištěni zkušeným vůdcem nebo instruktorem.
E - extrémně náročné
Místy extrémně exponované, vedené v kolmém skalním terénu s minimem přirozených stupů. Umělé zajištění je realizováno většinou jen pomocí ocelových lan a jen velmi málo umělými stupy (kramle, kolíky). Nejtěžší místa vyžadují použití horolezecké techniky nebo velkou sílu v pažích. Klíčová místa jsou nebezpečná a může dojít k vážnému poranění.
F - pro fajnšmekry
Minulý rok musela být škála rozšířena o obtížnost F, kvůli novým ferratám v Alpách. Lezení je tak náročné, že je doporučováno v některých částech dvojí jištění (další lano z vrchu).

Nutné vybavení pro Vaši bezpečnost

sedak.jpg, 327kB Lezecký úvazek
set.jpg, 116kB Via ferrata set
helma.jpg, 88kB Helma

Bez příslušného vybavení je vstup na ferratu zakázán! Hrozí úraz padajícím kamením a nebezpečí pádu z výšky s následkem těžkého poranění nebo smrti.